Skip to content

Myers Briggs Type Indicator

Heb je je ooit afgevraagd waarom het met sommige mensen wel klikt en met anderen niet? Of waarom je je aangetrokken voelt tot bepaalde activiteiten en andere vreselijk vervelend vindt? Nou, u bent niet de enige! Onze unieke persoonlijkheden spelen een belangrijke rol bij het vormgeven van ons leven. Een van de populairste instrumenten om onszelf en anderen te begrijpen is de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Laten we in de fascinerende wereld van de MBTI duiken en leren hoe deze ons kan helpen onszelf en de mensen om ons heen te begrijpen.

Wat is de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)?

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een veelgebruikt psychologisch beoordelingsinstrument dat is ontworpen om individuele persoonlijkheidskenmerken te meten. Door uw voorkeuren over vier dichotomieën vast te stellen, wijst de MBTI u een van de 16 verschillende persoonlijkheidstypen toe. Deze typen geven inzicht in hoe u de wereld ziet, beslissingen neemt en met anderen omgaat, en helpen u uiteindelijk bij uw persoonlijke en professionele relaties.

Geschiedenis van de MBTI

Om de oorsprong van de MBTI te begrijpen, moeten we in haar wortels duiken, te beginnen bij de psychologische theorieën van Carl Jung en vervolgens bij de bijdragen van Isabel Briggs Myers en haar moeder, Katharine Cook Briggs.

De psychologische typen van Carl Jung

De Zwitserse psycholoog Carl Jung introduceerde het concept van psychologische typen voor het eerst in zijn boek “Psychologische typen” uit 1921. Hij stelde voor dat individuen verschillende voorkeuren hebben voor het waarnemen en beoordelen van informatie, die resulteren in verschillende persoonlijkheidstypen.

Isabel Briggs Myers en Katharine Cook Briggs

Geïnspireerd door het werk van Jung ontwikkelden Katharine Cook Briggs en haar dochter, Isabel Briggs Myers, de MBTI in de jaren 1940. Zij geloofden dat inzicht in individuele verschillen harmonie in zowel persoonlijke als professionele omgevingen kon bevorderen. Na verloop van tijd werd de MBTI steeds populairder en is nu een algemeen erkend en gerespecteerd instrument voor persoonlijkheids beoordeling. 

De vier dichotomieën

De MBTI identificeert uw persoonlijkheidstype door uw voorkeuren te evalueren over vier dichotomieën:

Extraversie (E) vs. Introversie (I)

Extraversie (E) en introversie (I) bepalen hoe u energie krijgt. Extraverte mensen krijgen energie van interactie met anderen, terwijl introverte mensen zich opladen door eenzaamheid en reflectie.

Sensing (S) vs. Intuïtie (N)

Sensing (S) en Intuition (N) weerspiegelen de manier waarop je informatie het liefst waarneemt. Sensoren vertrouwen op concrete, tastbare gegevens, terwijl intuïtieve personen de voorkeur geven aan abstracte concepten en patronen.

Denken (T) vs. voelen (F)

Denken (T) en voelen (F) beschrijven uw besluitvormingsstijl. Denkers nemen beslissingen op basis van logica en objectieve analyse, terwijl voelers voorrang geven aan emoties en het effect op anderen.

Oordelen (J) vs. waarnemen (P)

Oordelen (J) en waarnemen (P) vertegenwoordigen uw houding ten opzichte van het organiseren en structureren van uw leven. Keurders geven de voorkeur aan structuur en planning, terwijl waarnemers spontaner en flexibeler zijn.

De 16 Persoonlijkheidstypes

Op basis van uw voorkeuren voor de vier dichotomieën wijst de MBTI u een van de 16 unieke persoonlijkheidstypen toe, elk vertegenwoordigd door een vierlettercode. Deze types bieden een kader voor het begrijpen van uw natuurlijke neigingen, sterke punten en potentiële groeigebieden.

1. ISTJ (Introversion, Sensing, Thinking, Judging) – De Inspecteur

ISTJ’s zijn praktische, georganiseerde en betrouwbare mensen. Zij waarderen traditie, hard werken en loyaliteit. Met een sterk plichtsgevoel zetten INTJ’s zich in om hun verantwoordelijkheden na te komen en aan hoge normen te voldoen.

2. ISFJ (Introversion, Sensing, Feeling, Judging) – De Beschermer

ISFJ’s zijn meelevend, zorgzaam en ondersteunend. Zij hebben een sterk gevoel van empathie en zijn toegewijd aan het helpen van anderen. Ze blinken uit in het bieden van praktische hulp en emotionele steun aan mensen in nood.

 

3. INFJ (Introversion, Intuition, Feeling, Judging) – De raadgever

INFJ’s zijn introspectief, intuïtief en empathisch. Ze zijn zeer toegewijd aan het begrijpen en helpen van anderen. Met hun sterke intuïtie voelen INFJ’s vaak de gevoelens en motivaties van de mensen om hen heen aan, waardoor ze uitstekende luisteraars en adviseurs zijn.

4. INTJ (Introversion, Intuition, Thinking, Judging) – The Mastermind

INTJ’s zijn analytische, strategische en innovatieve denkers. Ze houden ervan complexe problemen op te lossen en blinken uit in het maken van goed gestructureerde plannen om hun doelen te bereiken. INTJ’s hechten veel waarde aan kennis en competentie, en streven vaak naar persoonlijke groei en zelfverbetering.

5. ISTP (Introversion, Sensing, Thinking, Perceiving) – De vakman

ISTP’s zijn praktische, flexibele en nieuwsgierige mensen. Zij houden van praktische ervaringen en hebben een natuurlijk talent om te begrijpen hoe dingen werken. ISTP’s zijn vaak bedreven in het oplossen van problemen, waardoor zij uitstekend zijn in technische of mechanische sectoren.

6. ISFP (Introversion, Sensing, Feeling, Perceiving) – De Componist

ISFP’s zijn gevoelige, artistieke en ruimdenkende mensen. Zij hebben een grote waardering voor schoonheid en esthetiek en voelen zich vaak aangetrokken tot creatieve bezigheden. ISFP’s hechten waarde aan harmonie en persoonlijke vrijheid, en streven ernaar het leven authentiek en in overeenstemming met hun waarden te leven.

7. INFP (Introversion, Intuition, Feeling, Perceiving) – De Genezer

INFP’s zijn idealistische, introspectieve en empathische mensen. Zij hebben een diep inzicht in de menselijke natuur en worden gedreven door hun waarden en het verlangen om de wereld te verbeteren. INFP’s uiten zich vaak via creatieve wegen en zijn gepassioneerd door persoonlijke groei en zelfontdekking.

8. INTP (Introversie, Intuïtie, Denken, Waarnemen) – De Architect

INTP’s zijn intellectuele, analytische en onafhankelijke denkers. Zij verkennen graag abstracte concepten en ideeën, waarbij zij vaak de conventionele wijsheid in twijfel trekken. INTP’s blinken uit in het oplossen van problemen en zijn voortdurend op zoek naar uitbreiding van hun kennis en begrip van de wereld.

9. ESTP (Extraversion, Sensing, Thinking, Perceiving) – De dynamo

ESTP’s zijn energieke, avontuurlijke en pragmatische mensen. Zij nemen graag risico’s en omarmen nieuwe ervaringen. ESTP’s hebben een gave voor improvisatie en aanpassingsvermogen, waardoor zij goed kunnen omgaan met uitdagende situaties.

10. ESFP (Extraversion, Sensing, Feeling, Perceiving) – De performer

ESFP’s zijn extraverte, enthousiaste en plezierige mensen. Zij staan graag in het middelpunt van de belangstelling en hebben een natuurlijk talent om anderen te vermaken. ESFP’s hechten veel waarde aan persoonlijke contacten en streven ernaar gedenkwaardige ervaringen te creëren voor de mensen om hen heen.

11. ENFP (Extraversion, Intuition, Feeling, Perceiving) – De Kampioen

ENFP’s zijn charismatische, creatieve en optimistische mensen. Zij hebben een sterk gevoel voor intuïtie en kunnen zich op een diep niveau met anderen verbinden. ENFP’s voelen zich aangetrokken tot nieuwe ideeën en ervaringen en inspireren vaak hun omgeving met hun enthousiasme en visie.

12. ENTP (Extraversion, Intuition, Thinking, Perceiving) – De visionair

ENTP’s zijn vindingrijk, nieuwsgierig en vindingrijk. Zij verkennen graag nieuwe ideeën en dagen conventionele wijsheid uit. Met hun snelle humor en strategisch denken blinken ENTP’s uit in debat en het oplossen van problemen, en genereren zij vaak innovatieve oplossingen voor complexe problemen.

13. ESTJ (Extraversion, Sensing, Thinking, Judging) – De supervisor

ESTJ’s zijn assertief, georganiseerd en praktisch ingesteld. Zij hechten aan structuur en efficiëntie, en nemen vaak de leiding over situaties om ervoor te zorgen dat doelen worden bereikt. ESTJ’s zijn bedreven in het uitvoeren van plannen en het beheren van middelen, waardoor zij uitstekende leiders zijn in verschillende omgevingen.

14. ESFJ (Extraversion, Sensing, Feeling, Judging) – De Voorziener

ESFJ’s zijn warme, gezellige en zorgzame mensen. Zij hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en zijn toegewijd aan het helpen van anderen. ESFJ’s zijn uitstekend in het opbouwen en onderhouden van relaties, en gaan vaak verder dan hun geliefden en gemeenschappen.

15. ENFJ (Extraversion, Intuition, Feeling, Judging) – De leraar

ENFJ’s zijn empathische, inspirerende en overtuigende mensen. Ze hebben een natuurlijk talent om anderen te begrijpen en te motiveren, en gebruiken vaak hun charisma om mensen samen te brengen en naar een gemeenschappelijk doel toe te werken. ENFJ’s zijn gepassioneerd over persoonlijke groei en het helpen van anderen om hun volledige potentieel te bereiken.

16. ENTJ (Extraversion, Intuition, Thinking, Judging) – De Bevelhebber

ENTJ’s zijn ambitieuze, strategische en assertieve mensen. Het zijn natuurlijke leiders met een sterk gevoel voor visie en richting. ENTJ’s blinken uit in het organiseren van middelen en het coördineren van inspanningen om doelen te bereiken, en zetten zichzelf en anderen vaak aan tot voortdurende verbetering en succes.

Gebruik van de MBTI

De MBTI wordt veel gebruikt in verschillende settings, waaronder:

Persoonlijke ontwikkeling: Inzicht in uw persoonlijkheidstype kan u helpen uw sterke en zwakke punten en voorkeuren te identificeren, wat uiteindelijk het zelfbewustzijn en de persoonlijke groei bevordert.

Loopbaanbegeleiding: De MBTI kan u helpen bij het verkennen van carrières die aansluiten bij uw persoonlijkheidstype en voorkeuren.
Teambuilding: In organisaties kan de MBTI helpen om evenwichtige teams te creëren door het identificeren van complementaire sterktes en het bevorderen van effectieve communicatie.


Relatieadvies: De MBTI kan inzicht verschaffen in de dynamiek van persoonlijke relaties, en begrip en empathie tussen partners bevorderen.

Kritiek en Controverse

Ondanks zijn populariteit heeft de MBTI kritiek gekregen van sommige psychologen en onderzoekers. Gemeenschappelijke zorgen omvatten:

Betrouwbaarheid en geldigheid: Critici beweren dat de MBTI misschien niet consequent of nauwkeurig persoonlijkheidstrekken meet, omdat sommige individuen verschillende resultaten krijgen bij het opnieuw doen van de test.
Overdreven nadruk op dichotomieën: De binaire categorieën van de MBTI kunnen de complexiteit van menselijke persoonlijkheid oversimplificeren en stereotypen in stand houden.


Gebrek aan wetenschappelijke ondersteuning: Sommigen beweren dat de MBTI het empirische bewijs mist dat nodig is om zijn beweringen te ondersteunen en misschien niet zo effectief is als andere persoonlijkheidsbeoordelingen.

Alternatieven voor de MBTI

Er zijn talrijke alternatieven voor de MBTI, waarvan sommige omvatten:

De Grote Vijf (ook bekend als het Vijf-Factoren Model): Dit algemeen aanvaarde model meet de persoonlijkheid in vijf dimensies: openheid, consciëntieusheid, extraversie, aangenaamheid en neuroticisme.
De DISC beoordeling: Dit instrument richt zich op vier primaire persoonlijkheidskenmerken: dominantie, invloed, standvastigheid en consciëntieusheid, en wordt vaak gebruikt in organisatorische omgevingen.
Het Enneagram: Een systeem van negen onderling verbonden persoonlijkheidstypen, het Enneagram geeft inzicht in de motivaties, angsten en verlangens van individuen.

Myers Briggs Type Indicator

Andere theorieën

FAQ

De MBTI is een persoonlijkheidsbeoordelingsinstrument dat tot doel heeft inzicht te geven in individuele persoonlijkheidskenmerken, zodat mensen zichzelf en anderen beter kunnen begrijpen.

De MBTI richt zich op vier dichotomieën om personen in te delen in 16 verschillende persoonlijkheidstypen, en biedt daarmee een uniek kader om persoonlijkheidsverschillen te begrijpen.

Hoewel de MBTI inzicht kan geven in iemands voorkeuren en natuurlijke neigingen, is het niet bedoeld als een definitieve voorspeller van succes in een specifieke carrière of relatie.

De wetenschappelijke geldigheid en betrouwbaarheid van de MBTI worden onder psychologen en onderzoekers besproken. Terwijl velen waarde hechten aan de inzichten die de MBTI verschaft, beweren anderen dat het ontbreekt aan de empirische ondersteuning die nodig is om de beweringen te staven.

Uw MBTI resultaten kunnen u helpen uw sterke en zwakke punten en voorkeuren te identificeren, wat uiteindelijk leidt tot zelfbewustzijn en persoonlijke groei. Door uw unieke persoonlijkheidstype te begrijpen, kunt u realistischere doelen stellen, betere beslissingen nemen en uw relaties met anderen verbeteren.

Bedrijfsnaam
Bedrijfsnaam
Voornaam
Achternaam
E-mailadres*
Telefoonnummer
Gewenste activiteit
Gewenste activiteit (2)
Gewenste activiteit (3)
Geschat aantal personen
Budget
Locatie activiteit
Datum activiteit
Aanvullende informatie