Skip to content

John Adair – Actiegericht leiderschap

John Adair wordt algemeen beschouwd als één van de meest invloedrijke leiderschapstheoretici van de 20e eeuw. Zijn concept van Actiegericht Leiderschap is in talloze organisaties over de hele wereld toegepast en helpt leiders om effectieve strategieën te ontwikkelen om hun doelen te bereiken. In dit artikel onderzoeken we de principes van Actiegericht Leiderschap en hoe ze kunnen worden toegepast op de moderne werkplekken van vandaag.

Wie is John Adair?

John Adair werd geboren in Engeland in 1934 en werd opgeleid aan het St. John’s College, Cambridge. Na zijn diensttijd in het Britse leger werd hij managementconsultant en later lid van de Industrial Society, waar hij zijn theorieën over leiderschap ontwikkelde. Adair werd een productief auteur en schreef talrijke boeken over leiderschap, management en motivatie.

De drie cirkels van actiegericht leiderschap

Het Action-Centered Leadership model van Adair is gebaseerd op het idee dat effectief leiderschap een evenwicht vereist van drie sleutelelementen:

Taak

De taak is het primaire doel dat de leider probeert te bereiken. Het kan van alles zijn, van het lanceren van een nieuw product tot het op tijd en binnen het budget voltooien van een project.

Team

Het team bestaat uit de mensen die verantwoordelijk zijn voor het bereiken van de taak. De leider moet ervoor zorgen dat het team gemotiveerd is, samenhangend, en samenwerkt aan een gemeenschappelijk doel.

Individueel

Elk individu binnen het team heeft zijn eigen behoeften, wensen en sterke punten. De leider moet de sterke en zwakke punten van elk individu begrijpen en steun en begeleiding bieden om hen te helpen hun volledige potentieel te bereiken.

Het belang van evenwicht

Adair geloofde dat effectief leiderschap een evenwicht vereist tussen deze drie elementen. Een leider die zich teveel richt op de taak kan de behoeften van het team en de individuen verwaarlozen, leidt tot gedemotiveerde werknemers. Omgekeerd kan een leider die zich te veel richt op het team en individuen de taak uit het oog verliezen, wat leidt tot gemiste deadlines en het niet bereiken van doelen.

De rol van de leider

Volgens Adair is het de rol van de leider om een omgeving te creëren waarin de taak, het team en het individu kunnen gedijen. De leider moet duidelijke doelen en doelstellingen stellen voor het team, de nodige middelen en ondersteuning bieden, en de teamleden aanmoedigen en motiveren om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. Tegelijkertijd moet de leider zich bewust zijn van de behoeften en sterke punten van elk individu en waar nodig persoonlijke steun en begeleiding bieden.

Het toepassen van Actiegericht Leiderschap

Het model van Adair van Actiegericht Leiderschap kan in een verscheidenheid van verschillende contexten worden toegepast. Hier zijn enkele belangrijke principes die kunnen worden gebruikt om dit model toe te passen:

Duidelijke doelen en doelstellingen

De leider moet duidelijke doelen en doelstellingen stellen voor het team, en aangeven wat bereikt moet worden en wanneer.

Teamcohesie

De leider moet een gevoel van teamcohesie creëren, teamleden aanmoedigen om samen te werken en hen steunen in hun inspanningen.

Individuele ontwikkeling

De leider moet persoonlijke ondersteuning en begeleiding bieden om elk individu te helpen zijn volledige potentieel te bereiken.

Toewijzing van middelen

De leider moet ervoor zorgen dat het team toegang heeft tot de middelen en ondersteuning die zij nodig hebben om hun doelen te bereiken.

Motivatie

De leider moet teamleden aanmoedigen en motiveren, hun prestaties erkennen en positieve feedback geven.

Een stappenplan

De hierboven beschreven elementen actiegerichte leiderschapsstijl is vrij theoretisch, om iedere manager op weg te helpen deze theorie te implementeren hebben we een duidelijk stappenplan ontwikkeld: 

Stap 1: Stel duidelijke doelstellingen vast

De eerste stap in het toepassen van het Action-Centered Leadership model is het stellen van duidelijke doelen voor het team. Als leider is het belangrijk om een duidelijke visie op te stellen over wat u wilt bereiken en dit aan uw team te communiceren. Dit zal helpen hun inspanningen te focussen en ervoor te zorgen dat iedereen naar hetzelfde doel toewerkt.

Stap 2: Bepaal de taak

De tweede stap is het identificeren van de taak die moet worden uitgevoerd. Hierbij wordt de algemene doelstelling opgedeeld in kleinere, beter beheersbare taken. De leider moet ervoor zorgen dat iedereen in het team zijn rol in het bereiken van de taak begrijpt en over de nodige middelen beschikt.

Stap 3: Bouw een sterk team

De derde stap is het bouwen van een sterk team. Dit omvat het begrijpen van de sterke en zwakke punten van elk teamlid en het creëren van een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en gesteund voelt. De leider moet open communicatie aanmoedigen en samenwerking aanmoedigen, en vertrouwen opbouwen tussen de teamleden.

Stap 4: Individuen ontwikkelen

De vierde stap is het ontwikkelen van individuen binnen het team. Dit omvat het begrijpen van de persoonlijke doelen, sterke en zwakke punten van elk teamlid en hen de ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden bieden die zij nodig hebben om te groeien en hun volledige potentieel te bereiken.

Stap 5: Het evenwicht bewaren

De vijfde en laatste stap is het handhaven van een evenwicht tussen de taak, het team en de individuele elementen. De leider moet ervoor zorgen dat het team gericht is op het uitvoeren van de taak en tegelijkertijd elk teamlid ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden bieden. Dit houdt in dat de voortgang van het team voortdurend wordt bewaakt, doelen en doelstellingen zo nodig worden bijgesteld en problemen worden aangepakt.

Door deze vijf stappen te volgen, kunnen leiders het Action-Centered Leadership model effectief toepassen en een goed presterend team opbouwen dat gericht is op het bereiken van zijn doelen en tegelijkertijd de behoeften en ontwikkeling van elk individu binnen het team ondersteunt.

 

Actiegerischte leiderschap

Andere theorieën

FAQ

Het Action-Centered Leadership model biedt een gestructureerde aanpak van leiderschap die leiders helpt zich te concentreren op de taak, het team, en de individuen binnen het team. Door deze elementen in evenwicht te brengen, kunnen leiders een goed presterend team creëren dat gericht is op het bereiken van zijn doelen en tegelijkertijd de behoeften en de ontwikkeling van elk teamlid ondersteunt.

Het vaststellen van duidelijke doelstellingen houdt in dat het algemene doel wordt begrepen en opgedeeld in kleinere, beter beheersbare taken. Het is belangrijk om deze doelstellingen aan het team te communiceren en ervoor te zorgen dat iedereen zijn rol in het bereiken van de taak begrijpt.

Een sterk team opbouwen houdt in dat men de sterke en zwakke punten van elk teamlid begrijpt en een omgeving creëert waarin iedereen zich gewaardeerd en gesteund voelt. Leiders moeten open communicatie bevorderen en samenwerking aanmoedigen, zodat er vertrouwen ontstaat tussen de teamleden.

Het ontwikkelen van individuen houdt in dat men de persoonlijke doelen, sterke en zwakke punten van elk teamlid begrijpt en hen de steun en ontwikkelingsmogelijkheden biedt die ze nodig hebben om te groeien en hun volledige potentieel te bereiken. Dit kan training, mentoring en coaching inhouden.

Om het evenwicht te bewaren moet u voortdurend de vooruitgang van het team in de gaten houden, de doelstellingen zo nodig bijstellen en eventuele problemen aanpakken. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het team zich concentreert op het uitvoeren van de taak en tegelijkertijd elk teamlid ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden biedt.

Bedrijfsnaam
Bedrijfsnaam
Voornaam
Achternaam
E-mailadres*
Telefoonnummer
Gewenste activiteit
Gewenste activiteit (2)
Gewenste activiteit (3)
Geschat aantal personen
Budget
Locatie activiteit
Datum activiteit
Aanvullende informatie