Skip to content

Model Tuckman: Goed presterende teams

In de huidige snelle bedrijfsomgeving is effectief teamwerk de hoeksteen van organisatorisch succes. Het Tuckman Model, ontwikkeld door Dr. Bruce Tuckman in 1965, is een algemeen erkend kader voor het begrijpen van teamontwikkeling. In deze uitgebreide gids verdiepen wij ons in de fijne kneepjes van het Tuckman Model en hoe het kan worden ingezet om teamprestaties te optimaliseren, samenwerking te bevorderen en uiteindelijk succes te boeken.

De essentie van het Tuckman Model

Het Tuckman Model bestaat uit vier primaire stadia, met een vijfde stadium dat later in de ontwikkeling werd toegevoegd. Deze stadia zijn:

 • Forming
 • Storming
 • Norming
 • Performing
 • Adjourning (later toegevoegd)

Fase 1 – forming: Wanneer de reis begint

Tijdens de Forming-fase komen de teamleden samen en beginnen ze elkaar te leren kennen. Ze beginnen hun rollen en verantwoordelijkheden te begrijpen, en ze beginnen vertrouwen en cohesie op te bouwen.

Belangrijkste bevindingen in de Forming-fase

 • Teamleden zijn beleefd en voorzichtig
 • De nadruk ligt op het begrijpen van doelen en rollen
 • De leider speelt een cruciale rol in het bepalen van de weg naar succes.

Ondersteunende tips

 • Definieer duidelijk de doelen, doelstellingen en individuele rollen van het team om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit.
 • Creëer mogelijkheden voor teamleden om een band op te bouwen en elkaar te leren kennen, zoals teambuildingactiviteiten of ijsbrekers.
 • Stimuleer vanaf het begin een open communicatie door regelmatig teamvergaderingen te organiseren en een cultuur van openheid en transparantie te bevorderen.

Fase 2 – Storming: Navigeren door conflicten

De Storming-fase wordt gekenmerkt door conflicten en meningsverschillen naarmate de teamleden zich meer op hun gemak voelen bij het uiten van hun mening. Deze fase kan uitdagend zijn, maar is essentieel voor het bevorderen van een cultuur van open communicatie en innovatie.

Belangrijkste conclusies in de Storming-fase

 • Conflicten en meningsverschillen zijn normaal
 • Gezonde conflictoplossing is essentieel
 • De leider moet een veilige omgeving creëren voor open communicatie.

Ondersteunende tips

 • Erken dat conflicten een natuurlijk onderdeel zijn van het ontwikkelingsproces van het team en tot groei kunnen leiden als ze effectief worden beheerd.
 • Ontwikkel en implementeer strategieën voor conflictoplossing, zoals bemiddeling, onderhandeling of open discussiefora.
 • Moedig teamleden aan om hun perspectieven te delen en actief naar anderen te luisteren, en bevorder een cultuur van empathie en begrip.

Fase 3 – Norming: Een gemeenschappelijke basis vinden

Tijdens de fase van norming beginnen teamleden hun conflicten op te lossen en een reeks gedeelde normen en waarden vast te stellen. Deze fase is cruciaal voor het ontwikkelen van vertrouwen en het creëren van een harmonieuze werkomgeving.

Belangrijkste kenmerken van de norming-fase

 • Gedeelde normen en waarden vaststellen
 • Het ontwikkelen van vertrouwen en samenwerking
 • De leider moet de teamcohesie ondersteunen en aanmoedigen

Ondersteunende tips

 • Stel gezamenlijk de normen, waarden en verwachtingen van het team vast om een eenduidige visie te bevorderen.
 • Vier teamsuccessen en erken individuele bijdragen om het vertrouwen en de samenwerking te versterken.
 • Bied teamleden de nodige middelen, ondersteuning en training om uit te blinken in hun rol en bij te dragen aan het succes van het team.

Fase 4 – Performing: Het volledige potentieel van het team benutten

De fase van performing is wanneer het team echt begint te functioneren als een samenhangende eenheid. De teamleden werken efficiënt, ondersteunen elkaar en passen zich aan nieuwe uitdagingen aan.

Belangrijkste kenmerken van de performing stage

 • Hoge niveaus van samenwerking en efficiëntie
 • De leider stelt zich meer afzijdig op
 • Het team wordt zelfvoorzienend en past zich aan

Ondersteunende tips

 • Stimuleer een cultuur van autonomie, zodat teamleden zelfstandig beslissingen kunnen nemen en hun werk kunnen beheren.
 • Moedig innovatie en creativiteit aan en ondersteun teamleden in hun streven naar nieuwe ideeën en oplossingen.
 • Monitor de prestaties van het team en geef constructieve feedback om te zorgen voor voortdurende verbetering en aanpassing aan nieuwe uitdagingen.

Fase 5 – Adjourning: Het einde van de reis

De Adjourning-fase, later toegevoegd aan het Tuckman Model, markeert het einde van de levenscyclus van het team. In deze fase wordt het project afgerond, worden de resultaten gevierd en wordt afscheid genomen van de teamleden.

Belangrijkste aandachtspunten in de Adjourning-fase

 • Reflecteren op prestaties en geleerde lessen
 • Successen vieren
 • Afsluiten en afscheid nemen

ondersteunende tips

 • Plan een goede afsluiting voor het team, zoals een debriefing van het project of een viering van de prestaties.
 • Denk na over de lessen die zijn geleerd tijdens de levenscyclus van het team en identificeer gebieden voor verbetering in toekomstige projecten.
 • Onderhoud contacten met voormalige teamleden, omdat zij in de toekomst waardevolle bronnen of medewerkers kunnen worden.

Conclusie

Het Tuckman Model biedt een krachtig kader voor het begrijpen en navigeren door de complexiteit van teamontwikkeling. Door de unieke uitdagingen en kansen in elk stadium te herkennen, kunnen leiders de prestaties van het team optimaliseren, een omgeving van samenwerking bevorderen en succes stimuleren. Of het nu wordt toegepast op traditionele teams in persoon of op teams op afstand, het Tuckman Model blijft een waardevol hulpmiddel om het volledige potentieel van uw team te ontsluiten.

Model van Tuckman die de verschillende fases weergeeft

Andere theorieën

FAQ

Het Tuckman Model blijft relevant omdat het een kader biedt voor het begrijpen en managen van de complexe dynamiek van teamontwikkeling. Door de uitdagingen van elk stadium te herkennen en aan te pakken, kunnen organisaties de teamprestaties optimaliseren en succes boeken.

Leiders moeten zich bewust zijn van de verschillende stadia in het Tuckman Model en hun leiderschapsstijl aanpassen aan het huidige stadium van het team. Dit omvat het geven van begeleiding en steun tijdens de Forming en Storming fasen, het bevorderen van cohesie tijdens de Norming fase, en het toestaan dat het team zelfvoorzienend wordt in de Performing fase.

Ja, het Tuckman Model is van toepassing op zowel in-person als remote teams. Hoewel de dynamiek van virtuele teams anders kan zijn, blijven de ontwikkelingsstadia hetzelfde. Leiders moeten zich bewust zijn van de unieke uitdagingen van teamwerk op afstand en hun strategieën dienovereenkomstig aanpassen.

Teams kunnen soms een stadium overslaan of terugvallen naar een vorig stadium als gevolg van factoren zoals een verandering in de teamsamenstelling, nieuwe uitdagingen of externe druk. Leiders moeten voorbereid zijn op het herkennen en aanpakken van deze situaties om de effectiviteit en samenhang van het team te behouden.

Bedrijfsnaam
Bedrijfsnaam
Voornaam
Achternaam
E-mailadres*
Telefoonnummer
Gewenste activiteit
Gewenste activiteit (2)
Gewenste activiteit (3)
Geschat aantal personen
Budget
Locatie activiteit
Datum activiteit
Aanvullende informatie