Skip to content

Belbin teamrollen

In de snelle zakenwereld van vandaag wordt teamwerk steeds belangrijker. Naarmate bedrijven groeien, wordt de behoefte aan effectief teamwerk steeds groter. Een team dat goed samenwerkt kan betere resultaten behalen dan een groep individuen die alleen werken. Dat is waar de Belbin Teamrollen Theorie om de hoek komt kijken.

Belbin theorie in teambuilding

In wezen is de Belbin Teamrollen Theorie een manier om de verschillende rollen te begrijpen die mensen binnen een team kunnen spelen. Zij werd ontwikkeld door Dr. Meredith Belbin, een Britse onderzoeker en management consultant. Volgens de theorie zijn er negen verschillende teamrollen, en heeft elke persoon een voorkeursrol waar hij of zij van nature geschikt voor is. Door deze rollen te begrijpen, kunnen teams worden samengesteld met een evenwicht tussen sterke en zwakke punten, zodat iedereen naar zijn beste vermogen bijdraagt.

De negen teamrollen

De negen teamrollen die door de Teamroltheorie van Belbin worden geïdentificeerd zijn:

Plant

Creatief, onorthodox en genereert ideeën
De Plant is iemand die zeer creatief is en geneigd is buiten de gebaande paden te denken. Zij zijn vaak degenen die met nieuwe en innovatieve ideeën komen waar anderen misschien niet aan gedacht hebben. Zij kunnen worden gezien als onorthodox en volgen niet altijd de traditionele methoden.

Monitor 

Analytisch, onpartijdig en weegt opties af.
De Monitor is iemand die analytisch en onpartijdig is. Hij is goed in het afwegen van verschillende opties en het overwegen van alle perspectieven. Zij hebben de neiging logisch en objectief te denken.

Voorzitter

Volwassen, zelfverzekerd, en verduidelijkt doelen
De voorzitter is iemand die volwassen en zelfverzekerd is. Zij zijn goed in het verduidelijken van doelstellingen en zorgen ervoor dat iedereen in het team op één lijn zit. Zij zijn doorgaans goed in het delegeren van taken en het effectief managen van het team.

Brononderzoeker

Extrovert, enthousiast, en onderzoekt mogelijkheden
De brononderzoeker is iemand die extravert en enthousiast is. Zij zijn doorgaans goed in het verkennen van nieuwe mogelijkheden en het leggen van contacten met mensen buiten het team. Ze zijn goed in netwerken en in het aandragen van nieuwe ideeën uit andere bronnen.

Bedrijfsman

Praktisch, betrouwbaar en zet ideeën om in daden
De bedrijfsman is iemand die praktisch en betrouwbaar is. Hij is goed in het omzetten van ideeën in daden en in het voor elkaar krijgen van dingen. Zij zijn doorgaans georganiseerd en efficiënt in hun werk.

Zorgdrager

consciëntieus, nauwgezet en zorgt ervoor dat taken worden afgerond
De zorgdrager is iemand die consciëntieus en nauwgezet is. Zij zijn goed in het zorgen dat taken volgens een hoge standaard worden uitgevoerd en dat niets over het hoofd wordt gezien. Zij zijn over het algemeen detailgericht en gericht op het goed doen van de dingen.

Groepswerker

coöperatief, diplomatiek en luistert naar anderen
De Teamworker is iemand die coöperatief en diplomatiek is. Hij kan goed naar anderen luisteren en met het team samenwerken. Zij zijn doorgaans goed in het oplossen van conflicten en het creëren van een positieve werkomgeving.

Vormer 

Uitdagend, dynamisch en gedijt bij druk
De vormer is iemand die uitdagend en dynamisch is. Zij gedijen bij druk en zijn goed in het stimuleren van het team om hun doelen te bereiken. Ze zijn goed in het nemen van risico’s en denken buiten de gebaande paden.

Specialist 

Toegewijd, deskundig en brengt specialistische vaardigheden mee
De Specialist is iemand die toegewijd en deskundig is op een bepaald gebied. Hij brengt specialistische vaardigheden in het team die anderen misschien niet hebben. Ze zijn meestal zeer gefocust en detailgericht in hun werk.

Hoewel iedereen een natuurlijke voorkeur heeft voor een bepaalde teamrol, is het belangrijk op te merken dat individuen meerdere rollen op zich kunnen nemen, afhankelijk van de situatie. In feite zal een team met een goede mix van alle negen rollen waarschijnlijk het meest succesvol zijn.

Hoe de Belbin Teamroltheorie te gebruiken

De eerste stap in het gebruik van de Belbin Team Rol Theorie is het identificeren van de rollen die al aanwezig zijn in het team. Dit kan worden gedaan door middel van een vragenlijst of assessment, die door elk teamlid kan worden ingevuld. Zodra de teamrollen zijn geïdentificeerd, kan de teamleider werken aan het opbouwen van een team dat een evenwicht heeft tussen sterke en zwakke punten.

Als een team bijvoorbeeld veel planten en middelenonderzoekers heeft, maar weinig uitvoerders en voltooiers, moet de teamleider misschien personen met die vaardigheden aanwerven om ervoor te zorgen dat het team ideeën kan omzetten in acties en taken op een hoog niveau kan voltooien.

Voordelen van het gebruik van de Belbin Team Rol Theorie

Het gebruik van de Belbin Team Rol Theorie kan een aantal voordelen opleveren voor een team, waaronder:

Betere communicatie

Door elkaars geprefereerde teamrollen te begrijpen, kunnen teamleden effectiever communiceren en misverstanden voorkomen.

Verbeterde teamprestaties 

Door een team op te bouwen met een evenwicht tussen sterke en zwakke punten, kan elk teamlid ten volle bijdragen, wat leidt tot betere teamprestaties.

Minder conflicten  

Door een beter begrip van elkaars sterke en zwakke punten zullen teamleden minder snel botsen, wat leidt tot minder conflicten en een harmonieuzere werkomgeving.

Betere besluitvorming

Door opties af te wegen en alle perspectieven te overwegen, kunnen teams beter geïnformeerde beslissingen nemen.

Ofman kwadranten per teamrol

Als er gekeken wordt naar de Belbin rollen typeert deze vaak karakter eigenschappen. Belbin adviseert dan ook om balans in een team te creëren door een team samen te stellen van personen die een verschillend teamrol als natuurlijk voorkeur hebben. Uit onderzoek blijkt dat dit zorgt voor een beter samenwerkend team maar door de verschillende karaktereigenschappen is het goed om ook te kijken naar de punten waarop de samenwerking minder goed kan gaan. Het is daarom interessant om de typische karaktereigenschappen onder te verdelen in de Ofman kwadranten, zodat teamleden zich bewust kunnen worden wat elkaars sterke punten maar ook allergieën zijn.

Plant

Kernkwaliteit: Zeer creatieve en onorthodoxe denker

Valkuil: Kan door weinig doorzettingsvermogen moeite hebben om ideeën door te zetten.

Uitdaging: betere projectmanagementvaardigheden ontwikkelen

Allergie: Repetitieve taken of routinewerk

Monitor 

Kernkwaliteit: Analytisch en onpartijdig denker

Valkuil: Kan moeite hebben om actie te ondernemen op ideeën door lage bereidheid en initiatief.

Uitdaging: meer assertiviteit en besluitvaardigheid ontwikkelen

Allergie: Ambiguïteit of gebrek aan duidelijke informatie

Coördinator

Kernkwaliteit: Volwassen en zelfverzekerde leider

Valkuil: Kan te controlerend of micromanagerend worden.

Uitdaging: effectief taken delegeren en teamleden vertrouwen.

Allergie: Conflict of confrontatie

Brononderzoeker

Kernkwaliteit: Extraverte en enthousiaste netwerker

Valkuil: Kan moeite hebben om ideeën door te zetten door weinig doorzettingsvermogen

Uitdaging: betere organisatorische vaardigheden ontwikkelen

Allergie: Alleen of geïsoleerd werken

Bedrijfsman

Kernkwaliteit: Praktisch en betrouwbaar teamlid

Valkuil: Kan door weinig initiatief moeite hebben om met nieuwe ideeën te komen

Uitdaging: Meer creativiteit en innovatievaardigheden ontwikkelen

Allergie: Gebrek aan structuur of organisatie

Zorgdrager

Kernkwaliteit: Gewetensvol en nauwgezet teamlid

Valkuil: Kan te perfectionistisch of detailgericht worden

Uitdaging: taken effectief prioriteren en tijd efficiënt beheren

Allergie: Gebrek aan duidelijke instructies of richtlijnen

Groepswerker

Kernkwaliteit: Coöperatief en diplomatiek teamlid

Valkuil: Kan moeite hebben om initiatief te nemen of beslissingen te nemen

Uitdaging: meer assertiviteit en leiderschapskwaliteiten ontwikkelen

Allergie: Werken met moeilijke of uitdagende persoonlijkheden

Vormer

Kernkwaliteit: Uitdagende en dynamische leider

Valkuil: Kan te agressief of confronterend worden

Uitdaging: Een evenwicht vinden tussen assertiviteit en empathie en samenwerking.

Allergie: Gebrek aan controle of autonomie

Specialist

Kernkwaliteit: Toegewijd en deskundig teamlid

Valkuil: Kan zich te veel richten op zijn vakgebied

Uitdaging: meer veelzijdigheid en aanpassingsvermogen ontwikkelen

Allergie: Gebrek aan erkenning of waardering voor hun vaardigheden en bijdragen.

Belbin teamrollen

Andere theorieën

Bedrijfsnaam
Bedrijfsnaam
Voornaam
Achternaam
E-mailadres*
Telefoonnummer
Gewenste activiteit
Gewenste activiteit (2)
Gewenste activiteit (3)
Geschat aantal personen
Budget
Locatie activiteit
Datum activiteit
Aanvullende informatie