Skip to content

De 3 Niveaus Van Medewerkersbetrokkenheid

Wil je je werknemers betrokken en gemotiveerd houden?

Er zijn drie niveaus van medewerkersbetrokkenheid. Het is essentieel om te weten op welk niveau jouw team zich bevindt. Zo kun je werken aan het verbeteren van hun betrokkenheid en de juiste ondersteuning bieden.

Wat is medewerkersbetrokkenheid?

Medewerkerbetrokkenheid verwijst naar hoe geïnteresseerd en geïnvesteerd medewerkers zijn in het werken voor jouw bedrijf. Betrokken werknemers willen harder voor je werken omdat hun passie ligt bij de missie van het bedrijf. Ze zijn ook productiever omdat ze intrinsiek gemotiveerd zijn door het werk, niet door het loon.

Verschillende factoren kunnen van invloed zijn op hoe verbonden medewerkers zich voelen met een organisatie. Deze omvatten middelen, mogelijkheden, mensen, bedrijfscultuur en meer.

Medewerkersbetrokkenheid scaled

Wat zijn de 3 niveaus van betrokkenheid?

20 jaar geleden ontwikkelde Gallup het raamwerk voor werknemersbetrokkenheid, dat uit drie niveaus bestaat. Het doel ervan is je te helpen beter bij te houden hoe betrokken en toegewijd je werknemers zijn. De niveaus zijn: actief betrokken, niet betrokken en actief niet betrokken.

1. Actief betrokken

Actief betrokken werknemers zijn productieve, enthousiaste werknemers die zich inzetten voor de missie van het bedrijf en hun eigen rol.

Deze medewerkers dragen actief bij aan de organisatie door het beste van zichzelf te geven als het gaat om extra inzet en talent. Bovendien tonen ze initiatief, passie, creativiteit, optimisme, loyaliteit, veerkracht en een sterk arbeidsethos.

Om te bepalen wie je actief betrokken medewerkers zijn, zul je merken dat ze:

 • Suggesties doen om processen en producten te verbeteren. Ze zijn ook creatieve en innovatieve denkers.
 • Initiatieven nemen die het bedrijf vooruit helpen. Ze wachten niet tot iemand anders het doet of actie onderneemt vóór hen (zelfs als hen dat niet was opgedragen).
  Promoten de visie en cultuur van het bedrijf.
 • Zijn trots op hun organisatie. Het is duidelijk in hoe ze het bedrijf vertegenwoordigen tijdens evenementen, interviews of conferenties.
 • Gaan verder dan hun functieomschrijving en verantwoordelijkheden.
 • Veerkracht tonen bij uitdagingen en stress. Ze kunnen zelfs vrijwillig extra verantwoordelijkheden op zich nemen als dat nodig is.
 • Hebben een optimistische kijk op de toekomst van het bedrijf.
 • Gaan goed om met hun collega’s en supervisors. Ze hebben zinvolle relaties met collega’s en managers.

2. Niet betrokken

Dit niveau van betrokkenheid is wat je zou kunnen beschouwen als de middenweg. Niet-betrokken medewerkers staan onverschillig of neutraal tegenover hun baan en hun organisatie. Ze doen alleen wat van hen verwacht wordt, maar niet veel meer dan dat.

Deze werknemers zullen niet actief bijdragen aan het succes van het bedrijf. Ze zijn ook niet proactief in het verbeteren ervan. In plaats daarvan gaan ze door de motieven heen en streven niet naar betere prestaties of harder werken. Meestal is hun baan iets wat ze acht uur per dag doen om hun salaris te innen.

Om niet betrokken werknemers te herkennen, moet je op deze kenmerken letten:

 • Ze doen net genoeg om rond te komen en verder niets.
 • Ze doen geen suggesties om processen en producten te verbeteren. Ze kunnen hun problemen zelfs negeren of niet erkennen om hun gezicht te redden.
 • Ze verzetten zich tegen verandering en groei – ze verkiezen de status quo boven verbeteringen.
 • Het ene moment klagen ze over wat er mis is met het bedrijf en het volgende moment zijn ze niet meer betrokken.
 • Onwil om verder te gaan dan hun taakomschrijving of verantwoordelijkheden.
  Negatieve houding ten opzichte van de missie en visie van de organisatie.
 • In plaats van teamspelers zijn het eenlingen die liever onafhankelijk van anderen werken.
 • Niet betrokken medewerkers hebben soms een extra zetje nodig om actief betrokken te raken.

3. Actief niet betrokken

Tenslotte zijn actief gedesinteresseerde medewerkers verre van de beste en meest productieve werknemers. Ze zijn negatief, cynisch en haatdragend tegenover hun bedrijf en hun werk. Ze kunnen zelfs het succes ervan saboteren, gewoon voor de lol.

Actief niet betrokken medewerkers vertonen deze eigenschappen:

 • Ze maken door hun woorden en daden duidelijk dat ze niet bij het bedrijf willen werken. Ze solliciteren misschien zelfs naar andere banen.
 • Ze ondermijnen hun collega’s, supervisors en teams op subtiele (en minder subtiele) manieren. Ze strijken bijvoorbeeld de eer op voor de inspanningen van iemand anders. Of ze beweren dat hun slechte prestaties te wijten zijn aan onvoldoende ondersteuning.
  Ze zeggen wat er mis is met het bedrijf. Ze brengen deze negatieve praat soms buiten de werkgrenzen om andere mensen tegen zich in het harnas te jagen.
 • Ze staan niet open voor verandering en leren. Ze omarmen ook geen mogelijkheden om het bedrijf te verbeteren.
 • Ze klagen over wat er mis is met de organisatie in plaats van oplossingen voor te stellen. Ze proberen ook niet zelf dingen op te lossen.

In plaats van teamspelers te zijn, gaat het bij actief losgemaakte werknemers om “mijn weg of de snelweg”. Ze doen hun teams en werkgroepen vaak meer kwaad dan goed.

Hoe meet je werknemersbetrokkenheid?

Als het gaat om het meten van medewerkersbetrokkenheid, heb je vele opties. Je kunt bijvoorbeeld een enquête houden of een vragenlijst afnemen waarin je medewerkers enkele vragen stelt over hun houding ten opzichte van werk, voorkeuren en relaties.

Of je kunt kiezen voor een beoordelingsinstrument voor betrokkenheid. Daarin kunnen werkpleksimulaties of activiteiten worden opgenomen om hun mate van betrokkenheid te meten.

Verder zijn één-op-één gesprekken, focusgroepen, duidelijke werknemersdoelstellingen en transparante communicatie ook goede ideeën.

Verhoog de betrokkenheid van werknemers met een teambuildingsdag

De betrokkenheid van werknemers vergroten hoeft niet moeilijk te zijn. Zo kun je bijvoorbeeld een teambuildingdag organiseren. Teambuildingdagen helpen werknemers relaties te ontwikkelen door over zichzelf en hun collega’s te leren.

Elk bedrijf is anders en elke werknemer is uniek, daar wil je je teambuilding activiteiten op aanpassen. Teambuilding Nation is er om je daarbij te helpen – neem contact met ons op om jouw wensen te bespreken.

leuke teambuilding
Teambuilding moet 
heel leuk 
interactief 
geen hard werk 
zijn
 • Leuke en nieuwe teambuilding spellen
 • Full-service evenementenbedrijf
 • Ervaren gastheren/vrouwen
 • Eigen professionele audiovisuele apparatuur
 • Locatie-sourcing diensten
 • Activiteiten op maat voor de behoeften van uw team

Gerelateerde artikelen