Skip to content

De Werkkostenregeling (wkr) en de Personeelsvereniging

De Werkkostenregeling (WKR) kan een hoofdbreker zijn voor veel werkgevers. Het bewaken van het budget en het voorkomen van eindheffingen vereist een goede planning en strategie. Gelukkig biedt de personeelsvereniging kansen voor werkgevers om het meeste uit de WKR te halen zonder de vrije ruimte te overschrijden. Dit artikel verkent hoe de personeelsvereniging een rol kan spelen in de WKR en welke voordelen dit kan bieden.

Als je meer weten over hoe het zit met bedrijfsuitjes of teambuilding en de wkr.

PV inzetten zonder de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling

Binnen de WKR kan de personeelsvereniging functioneren als een middel om onbelaste kostenvergoedingen en/of verstrekkingen aan werknemers te bieden. Dit biedt niet alleen een fiscaal voordeel voor de werkgever, maar ook een extra stimulans voor werknemers om lid te worden van de personeelsvereniging.

Buiten de WKR regeling: Bijdrage Werkgever aan de Personeelsvereniging

Het is duidelijk dat de WKR het speelveld heeft veranderd als het gaat om onbelaste vergoedingen. Toch biedt een personeelsvereniging kansen voor werkgevers om op een andere manier bij te dragen. Hier zijn echter wel strikte voorwaarden aan verbonden:

 1. Onafhankelijkheid van de Personeelsvereniging: De vereniging moet autonoom functioneren, los van de invloed van de werkgever. Het bestuur van de vereniging moet zelfstandig besluiten kunnen nemen over uitgaven, zonder dat de werkgever hierover zeggenschap heeft. Dit waarborgt de integriteit van de vereniging en benadrukt dat het een entiteit van de werknemers is.

 2. Geen Uitkeringen: De vereniging mag geen uitkeringen doen aan de leden. Dit betekent dat contributies niet kunnen worden terugbetaald, zelfs niet als werknemers de organisatie verlaten.

 3. Gelijke Bijdragen: De werkgever kan bijdragen aan de personeelsvereniging, maar deze bijdrage mag niet hoger zijn dan wat de werknemers zelf inleggen. In feite kan de werkgever de bijdrage van de werknemers verdubbelen, maar niet meer.

 4. Soort Activiteiten: De activiteiten die door de personeelsvereniging worden georganiseerd, moeten een incidenteel karakter hebben en moeten worden gezien als secundaire voorzieningen voor werknemers. Dit omvat zaken zoals feesten, uitstapjes en workshops. Duurdere activiteiten, zoals het huren van vakantiehuizen, zijn over het algemeen uitgesloten. Secundaire voorzieningen kunnen ook zaken zijn zoals groepskortingen.

 5. Toegankelijkheid: Minstens 75% van de werknemers op een bepaalde locatie moet de mogelijkheid hebben om lid te worden van de personeelsvereniging. Het is echter niet verplicht dat deze 75% ook daadwerkelijk lid is. Het belangrijkste is dat ze de optie hebben.

Voorwaarden en Mogelijkheden onbelast en fiscaal aftrekbaar sponsoren

Er zijn enkele belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden om deze voordelen te realiseren:

 1. De bijdrage van de werkgever aan de personeelsvereniging mag in een periode van vijf jaar niet meer zijn dan wat de werknemers gezamenlijk bijdragen.
 2. De vereniging mag geen uitkeringen doen in specifieke situaties zoals ziekte of overlijden.
 3. Werknemers mogen geen aanspraak maken op een uitkering van de vereniging.

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen werknemers genieten van diverse voordelen zoals verjaardags- of kerstgeschenken en het personeelsfeest zonder dat deze ten laste komen van het werkkostenbudget.

Een Spaarpot voor de Toekomst

Een ander voordeel van de personeelsvereniging binnen de WKR is de mogelijkheid om als spaarpot te functioneren. Als een werkgever aan het einde van het jaar vrije ruimte over heeft binnen de WKR, kan deze niet worden overgedragen naar het volgende jaar. De personeelsvereniging, daarentegen, kan ongebruikte budgetten opsparen en deze in latere jaren gebruiken voor speciale evenementen of activiteiten.

Oprichten van een Personeelsvereniging

Heb je nog geen personeelsvereniging, overweeg dan om er een op te richten. Het oprichten van een PV gaat op dezelfde manier als ieder andere vereniging.

Belastingdienst en belastingadviseur

Om ervoor te zorgen dat alles binnen de regels gebeurd is het aan te raden je goed te laten informeren of jullie situatie het toestaat voordeel te behalen via de personeelsvereniging. Overleg daarom altijd eerst met je belastingadviseur. Dit artikel geeft richtlijnen waar geen conclusies uit getrokken mogen worden. 

leuke teambuilding
Teambuilding moet 
heel leuk 
interactief 
geen hard werk 
zijn
 • Leuke en nieuwe teambuilding spellen
 • Full-service evenementenbedrijf
 • Ervaren gastheren/vrouwen
 • Eigen professionele audiovisuele apparatuur
 • Locatie-sourcing diensten
 • Activiteiten op maat voor de behoeften van uw team

Gerelateerde artikelen