Skip to content

12 effectieve brainstorm technieken en tips voor brainstormsessies.

Brainstormen is een essentieel proces voor teams als het gaat om het genereren van ideeën, het oplossen van problemen en het nemen van belangrijke beslissingen. Het stelt teamleden in staat om hun collectieve creativiteit aan te spreken en met innovatieve oplossingen te komen. In dit artikel verkennen we verschillende effectieve brainstormtechnieken die teams kunnen helpen een veelheid aan ideeën te genereren.

Mocht je eerst willen beginnen met leuke ijsbrekers.

Collega's tijdens brainstormsessie.

 

12 Populaire brainstorm technieken en tips

Brainstormen is een creatief proces waarmee collega’s ideeën en oplossingen kunnen genereren door open en spontane discussies aan te gaan. Er zijn talloze technieken die kunnen worden gebruikt om brainstormsessies te verbeteren en innovatie binnen een team te bevorderen. 

1. Mindmappen

De schoonheid van mindmapping ligt in het vermogen om zowel de complexiteit als de onderlinge verbondenheid van verschillende elementen vast te leggen. Door gebruik te maken van kleuren, symbolen en afbeeldingen kunnen teamleden gemakkelijk het grote geheel begrijpen terwijl ze zich ook kunnen verdiepen in allerlei ideeën.

Samengevat:

– Begin met een centraal idee
– Breng gerelateerde subideeën in kaart met behulp van woorden/afbeeldingen
– Moedig vrij brainstormen zonder oordeel aan
– Analyseer verbanden tussen verschillende elementen

2. Omgekeerd brainstormen

Omgekeerd brainstormen is een techniek die een nieuw perspectief geeft aan traditionele brainstormsessies. In plaats van te focussen op het vinden van oplossingen, moedigt reverse brainstorming aan om na te denken over de mogelijke oorzaken of obstakels die gerelateerd zijn aan een probleem.

Om een omgekeerde brainstormsessie uit te voeren:

1. Definieer het probleem: Schets duidelijk het probleem of de uitdaging die moet worden aangepakt.
2. Stel basisregels op: Zorg voor een open en niet-oordelende omgeving waarin elkaars ideeën worden aangemoedigd.
3. Genereer problemen: Moedig deelnemers aan om zoveel mogelijke problemen of oorzaken te identificeren als ze kunnen bedenken.
4. Herschep geïdentificeerde problemen als oplossingen: Als je eenmaal een lijst met problemen hebt, begin ze dan te herkaderen tot mogelijke oplossingen.
5. Evalueer en breid mogelijke oplossingen uit: Evalueer elke oplossing grondig en verken verschillende invalshoeken en mogelijkheden voor verbetering.

3. Rolstormen

Role-Storming is een relevante brainstormtechniek die teamleden aanmoedigt om buiten hun gebruikelijke rollen en perspectieven te denken. Deze concrete aanpak kan leiden tot frisse ideeën en unieke strategieën om problemen op te lossen.

Bij role-storming nemen deelnemers verschillende rollen of persona’s aan die gerelateerd zijn aan de uitdaging. Door deze fictieve identiteiten aan te nemen, kunnen mensen afstand nemen van hun eigen vooroordelen en beperkingen, waardoor ze onbevooroordeeld kunnen denken. Iemand kan bijvoorbeeld de rol van CEO spelen, terwijl een ander zich voordoet als klant of concurrent.

Als iedereen zijn rol heeft aangenomen, begint de groep een discussie waarin ze ideeën bedenken vanuit het perspectief van het personage dat ze hebben aangenomen. Deze techniek zorgt voor verschillende gezichtspunten die anders misschien niet aan bod waren gekomen.

4. SCAMPER

SCAMPER is een populaire brainstormtechniek die kan helpen nieuwe ideeën te bedenken en creatief te denken. Het acroniem staat voor Vervangen, Combineren, Aanpassen, Wijzigen/Meervoudigen/Minimaliseren, Op een andere manier gebruiken, Elimineren/Herschikken.

5. Sterrensprong

Het concept achter starbursting is heel eenvoudig maar effectief. In plaats van zich alleen te richten op het vinden van oplossingen, verken je verschillende aspecten van het probleem door een reeks vragen te stellen die beginnen met “Wat”, “Waarom”, “Hoe”, “Waar” en “Wie”. Deze vragen helpen de teamleden om het onderwerp beter te begrijpen, wat uiteindelijk leidt tot meer verfijnde ideeën.

Door een Sterrensprong te gebruiken als brainstormtechniek kunnen verborgen mogelijkheden en onbenutte kansen met betrekking tot hun onderwerp ontdekken. Het stelt ze in staat om kritisch na te denken over alle betrokken aspecten en verschillende perspectieven te overwegen voordat ze beslissingen nemen.

6. Slechtst mogelijke idee

Het concept achter deze techniek is eenvoudig: door opzettelijk schandalige of vreselijke ideeën te overwegen, kunnen deelnemers hun efficiënter denkvermogen aanspreken en conventionele wijsheid uitdagen. Het helpt om los te komen van de angst om te oordelen en zorgt voor een meer onbevangen benadering van het oplossen van problemen.

In een sessie over het slechtst mogelijke idee worden teamleden aangemoedigd om te brainstormen over ideeën die volgens hen rampzalig zouden zijn als ze werden uitgevoerd. Het doel is niet om praktische oplossingen te vinden, maar om succesvol denken aan te wakkeren door grenzen te verleggen en onconventionele mogelijkheden te verkennen.

7. Willekeurige stimulans

Willekeurige stimulans is een populaire brainstormtechniek die kan helpen om extraverte en beste ideeën te genereren. Bij deze techniek worden willekeurige woorden, afbeeldingen of voorwerpen geïntroduceerd om nieuwe gedachten en associaties op te wekken.

Het doel van brainstormen met willekeurige stimuli is om deelnemers aan te moedigen om buiten de gebaande paden te denken en onverwachte verbanden te leggen tussen verschillende concepten. Door ongerelateerde stimuli te gebruiken, worden teamleden gedwongen om los te komen van conventionele denkpatronen en nieuwe mogelijkheden te verkennen.

8. Brainwriting

Brainwriting is een populaire brainstormtechniek die teamleden aanmoedigt om individueel ideeën te genereren voordat ze die met de groep delen. Het bevordert gelijke deelname en vermijdt dominantie van bepaalde individuen, het doel is zoveel mogelijk ideeën te genereren.

Bij brainstormsessies krijgt elke deelnemer een vel papier of een elektronisch document waar ze gedurende een bepaalde tijd in stilte hun ideeën op kunnen schrijven. Zo kan iedereen zijn gedachten uiten zonder onderbrekingen of afleiding van anderen.

9. Hoed Techniek

De Hat Technique is een effectieve brainstormtechniek die aanmoedigt om een probleem vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Het is ontwikkeld door Edward de Bono, een Britse psycholoog en consultant die bekend staat om zijn werk op het gebied van creatief denken.

Bij deze techniek zet elk persoon een “hoed” op die staat voor een specifieke manier van denken of het benaderen van het probleem. De hoeden hebben verschillende kleuren, die verschillende rollen of denkprocessen symboliseren. 

10. BREAKDOWN

De BREAKDOWN techniek is een van de populaire brainstormtechnieken die wordt gebruikt om creatieve ideeën kunt formuleren en oplossingen kunt presenteren. Deze aanpak houdt in dat een probleem of uitdaging wordt opgesplitst in zijn essentiële onderdelen, dat elk onderdeel afzonderlijk wordt geanalyseerd en dat vervolgens voor elk onderdeel mogelijke oplossingen worden gevonden.

Door het probleem op deze manier te deconstrueren, kunnen teams het probleem beter begrijpen en innovatieve oplossingen vinden die misschien niet voor de hand lagen toen ze naar het probleem als geheel keken. Het doel is om door mentale barrières of beperkingen heen te breken die creativiteit in de weg zouden kunnen staan.

11. Ronde tafel brainstormen

Round Robin Brainstormen is een populaire techniek die  wordt gebruikt om inzichten te genereren en samenwerking te stimuleren. Bij deze methode deelt elk teamlid om de beurt een idee zonder onderbreking of kritiek van anderen. Hierdoor krijgt iedereen gelijke kansen om zijn of haar gedachten bij te dragen en wordt voorkomen dat dominante persoonlijkheden de discussie monopoliseren.

12. Storyboarding

Storyboarden is een zeer effectieve brainstormtechniek waarmee ideeën en concepten visueel in kaart kunnen brengen. Het gaat om het maken van een reeks opeenvolgende schetsen of illustraties, vergezeld van korte beschrijvingen of dialogen, om de stroom van een project of concept weer te geven. Vaak wordt hier een whiteboard voor gebruikt. 

Deze techniek wordt vaak gebruikt in film- en animatieproducties, waar het filmmakers helpt om scènes te overzichtelijk maken voordat ze worden opgenomen. Het kan echter ook worden toegepast op verschillende andere gebieden, zoals inspiratie voor marketingcampagnes, productontwikkeling en zelfs probleemoplossing.

Het proces van storyboarden begint met het identificeren van het belangrijkste doel of idee dat moet worden overgebracht. Vervolgens creëren de teamleden samen scènes of kaders die een verhaal rond dit centrale thema vertellen. Elk kader vertegenwoordigt een belangrijk moment, actie of element met betrekking tot het algemene concept.

leuke teambuilding
Teambuilding moet 
heel leuk 
interactief 
geen hard werk 
zijn
  • Leuke en nieuwe teambuilding spellen
  • Full-service evenementenbedrijf
  • Ervaren gastheren/vrouwen
  • Eigen professionele audiovisuele apparatuur
  • Locatie-sourcing diensten
  • Activiteiten op maat voor de behoeften van uw team

Gerelateerde artikelen