Test je kennis met 70 boeiende vragen over Wetenschap & Natuur

pipette dropping blue sample chemical young sample plant growing test tube biotechnology research concept scaled

Ben je een echte wetenschapsliefhebber? Weet je alles over de fascinerende wereld van biologie, scheikunde, natuurkunde, astronomie, ecologie & milieu, geologie, en genetica en evolutie? Dan is deze quiz iets voor jou!

Biologie:

Duik in de levende wereld en test je kennis van biologie met vragen over cellen, organismen, ecosystemen en meer. Ontdek hoe onze biologische systemen werken en wat ervoor zorgt dat het leven op aarde bloeit.

1. Wat is de grootste organel in een menselijke cel?

Antwoord:de celkern.

2. Welk orgaan is verantwoordelijk voor het filteren van afvalstoffen uit het bloed?

Antwoord:de nieren.

3. Hoeveel tanden heeft een volwassen mens normaal gesproken?

Antwoord:32.

4. Wat is het grootste orgaan van het menselijk lichaam?

Antwoord:de huid.

5. Welke orgaan produceert insuline in het menselijk lichaam?

Antwoord:de alvleesklier.

6. Wat is de wetenschappelijke naam voor de “sleutelbloem”?

Antwoord:Primula officinalis.

7. Welk gas is het belangrijkste voor de ademhaling van mensen en dieren?

Antwoord:zuurstof.

8. Wat is de naam van de processen waarbij planten zonlicht omzetten in energie?

Antwoord:fotosynthese.

9. Welke bloedgroep is de universele ontvanger?

Antwoord:AB.

10. Wat is de naam van de grootste menselijke bot in het lichaam?

Antwoord:het dijbeen.

Scheikunde:

Stel je chemische kennis op de proef en beantwoord vragen over atomen, elementen, verbindingen en reacties. Leer meer over de bouwstenen van materie en hoe ze in elkaar passen om de wereld om ons heen te vormen.

1. Wat is de chemische formule van water?

Antwoord: H2O

2. Welk element staat symbool voor goud?

Antwoord: Au

3. Wat is de meest voorkomende chemische verbinding in de atmosfeer van de aarde?

Antwoord: Stikstof (N2)

4. Welk element heeft het atoomnummer 6 en staat bekend als de bouwsteen van alle organische stoffen?

Antwoord: Koolstof (C)

5. Wat is de chemische formule van glucose?

Antwoord: C6H12O6

6. Welk element zorgt voor de karakteristieke rode kleur in vuurwerk?

Antwoord: Strontium (Sr)

7. Hoeveel elementen zijn er bekend in het periodiek systeem der elementen?

Antwoord: 118

8. Wat is de chemische formule van tafelzout?

Antwoord: NaCl

9. Welk element wordt gebruikt als brandstof in kernreactoren?

Antwoord: Uranium (U)

10. Wat is de meest reactieve groep elementen in het periodiek systeem der elementen?

Antwoord: De alkalimetalen (groep 1)

Natuurkunde:

Ga op avontuur in de wereld van natuurkunde en ontdek hoe alles om ons heen in beweging is. Beantwoord vragen over krachten, energie, beweging en andere wetten die ons helpen de werking van het universum te begrijpen.

1. Wat is de snelheid van het licht in vacuüm?

Antwoord: 299,792,458 meter per seconde.

2. Wat is de formule voor het berekenen van de kracht (F) die een object ondervindt?

Antwoord: F = m * a (waarbij m de massa van het object is en a de versnelling).

3. Wat is de wet van behoud van energie?

Antwoord: Energieduurzaamheid is de wetenschappelijke wet dat energie niet kan worden gemaakt of vernietigd, maar alleen van de ene vorm naar de andere kan worden omgezet.

4. Wat is de definitie van zwaartekracht?

Antwoord: Zwaartekracht is de aantrekkingskracht die tussen twee objecten met massa bestaat.

5. Wat is het verschil tussen snelheid en versnelling?

Antwoord: Snelheid is de verandering van positie per tijdseenheid, terwijl versnelling de verandering van snelheid per tijdseenheid is.

6. Wat is de formule voor het berekenen van de potentiele energie van een object?

Antwoord: PE = m * g * h (waarbij m de massa van het object is, g de zwaartekrachtsversnelling en h de hoogte).

7. Wat is de formule voor het berekenen van kinetische energie?

Antwoord: KE = 1/2 * m * v^2 (waarbij m de massa van het object is en v de snelheid).

8. Wat is het principe van het behoud van impuls?

Antwoord: Het principe van behoud van impuls stelt dat de totale impuls van een systeem behouden blijft, tenzij er externe krachten op inwerken.

9. Wat is een eenheid voor vermogen?

Antwoord: Watt (W).

10. Wat is de definitie van werk in natuurkunde?

Antwoord: Werk is de overdracht van energie door de toepassing van kracht over een afstand.

Astronomie:

Laat je verwonderen door het onmetelijke heelal en test je kennis over sterren, planeten, sterrenstelsels en meer. Ontdek de mysteries van de ruimte en leer meer over onze plaats in dit kosmische landschap.

1. Welke planeet staat het dichtst bij de zon?

Antwoord: Mercurius

2. Wat is de grootste planeet in ons zonnestelsel?

Antwoord: Jupiter

3. Welke ster is het dichtst bij de aarde?

Antwoord: De zon

4. Wat is de naam van de grootste maan van Saturnus?

Antwoord: Titan

5. Welke planeet staat bekend om zijn opvallende ringen?

Antwoord: Saturnus

6. Wat is de helderste ster aan de nachtelijke hemel?

Antwoord: Sirius

7. Wat is de gemiddelde temperatuur op Mars?

Antwoord: 63°C

8. Hoeveel manen heeft de planeet Mars?

Antwoord: Twee manen, genaamd Phobos en Deimos

9. Wat is de naam van het sterrenstelsel waarin ons zonnestelsel zich bevindt?

Antwoord: De Melkweg

10. Wat is de afstand tussen de aarde en de maan?

Antwoord: Ongeveer 384.400 kilometer

Ecologie & Milieu:

Ontdek de complexe interacties binnen ecosystemen en leer meer over onze impact op het milieu. Beantwoord vragen over natuurbehoud, duurzaamheid, en de delicate balans tussen organismen en hun omgeving.

1. Welke gasvormige stof is verantwoordelijk voor het broeikaseffect?

Antwoord: Koolstofdioxide (CO2)

2. Welke term wordt gebruikt om de verzameling van alle levende organismen in een bepaald gebied aan te duiden?

Antwoord: Ecosysteem

3. Welke soorten energie zijn hernieuwbaar?

Antwoord: Zonneenergie, windenergie, waterkracht, geothermische energie en biomassa

4. Wat is de grootste bedreiging voor het behoud van biodiversiteit?

Antwoord: Habitatvernietiging en verlies van leefgebied

5. Welk land heeft momenteel de hoogste CO2-uitstoot per inwoner?

Antwoord: Qatar

6. Wat is het verschil tussen recyclebaar en biologisch afbreekbaar?

Antwoord: Recyclebaar betekent dat een materiaal opnieuw kan worden gebruikt, terwijl biologisch afbreekbaar betekent dat het door organismen in de natuur kan worden afgebroken.

7. Welk land heeft de grootste oppervlakte oerwoud?

Antwoord: Brazilië

8. Wat is het effect van plasticvervuiling op oceanen en dieren?

Antwoord: Plasticvervuiling kan grote schade toebrengen aan zeedieren, aangezien ze verstrikt kunnen raken in plastic of het per ongeluk kunnen inslikken.

9. Wat is het belangrijkste doel van een natuurreservaat?

Antwoord: Het behoud van biodiversiteit en bescherming van bedreigde diersoorten en ecosystemen.

10. Welke effecten heeft luchtvervuiling op de menselijke gezondheid?

Antwoord: Luchtvervuiling kan leiden tot ademhalingsproblemen, hart en vaatziekten en verhoogd risico op longkanker.

Geologie:

Dompel jezelf onder in de aardse processen en leer meer over de vorming van onze planeet. Beantwoord vragen over gesteenten, aardbevingen, vulkanen en andere geologische fenomenen die het aardoppervlak vormgeven.

1. Welke gesteentelaag vormt de buitenste schil van de aarde?

Antwoord: De aardkorst.

2. Welk type gesteente ontstaat door afkoeling en stolling van magma?

Antwoord: Stollingsgesteente.

3. Welke term wordt gebruikt om de beweging van de aardplaten te beschrijven?

Antwoord: Platentektoniek.

4. Hoe worden kleine stukjes gesteente of mineralen die door wind, water of ijs worden verplaatst genoemd?

Antwoord: Sediment.

5. Wat is de naam voor een diepe kloof in de aardkorst die ontstaat door het uiteen bewegen van twee aardplaten?

Antwoord: Een rift.

6. Welk type gesteente ontstaat door het samendrukken van sedimentlagen over een lange periode?

Antwoord: Sedimentair gesteente.

7. Wat is de naam voor een opening in de aardkorst waaruit gesmolten gesteente, gas en as kunnen ontsnappen?

Antwoord: Een vulkaan.

8. Hoe worden de overblijfselen of afdrukken van planten en dieren die in gesteente zijn bewaard genoemd?

Antwoord: Fossielen.

9. Wat is de benaming voor een plotselinge aardbeving die wordt veroorzaakt door de verschuiving van aardplaten?

Antwoord: Een tektonische aardbeving.

10. Welk type gesteente ontstaat door metamorfose, wat betekent dat bestaande gesteenten worden veranderd onder hoge druk en temperatuur?

Antwoord: Metamorf gesteente.

Genetica en evolutie:

Ontdek hoe erfelijkheid en genetica de diversiteit van het leven op aarde hebben gevormd. Beantwoord vragen over evolutie, genotypen, fenotypen en de fascinerende mechanismen die ons maken tot wie we zijn.

1. Wat is het verschil tussen genetica en evolutie?

Antwoord: Genetica is de studie van erfelijkheid en DNA, terwijl evolutie verwijst naar de veranderingen in soorten over tijd.

2. Wat is een gen?

Antwoord: Een gen is een stukje DNA dat verantwoordelijk is voor het coderen van een specifieke eigenschap of kenmerk.

3. Wat is de wet van Mendel?

Antwoord: De wet van Mendel stelt dat erfelijke eigenschappen worden overgedragen van ouders op nakomelingen door middel van genen.

4. Wat is een mutatie?

Antwoord: Een mutatie is een verandering in het DNA-sequenties in een gen. Het kan leiden tot variatie in eigenschappen en is een belangrijke bron van genetische diversiteit.

5. Wat is natuurlijke selectie?

Antwoord: Natuurlijke selectie is het proces waarbij individuen met gunstige eigenschappen beter overleven en zich voortplanten, waardoor deze eigenschappen vaker voorkomen in de populatie.

6. Wat is genetische drift?

Antwoord: Genetische drift verwijst naar de willekeurige veranderingen in de frequentie van genen in een populatie door toeval. Het is sterker in kleine populaties.

7. Waar worden genen gevonden?

Antwoord: Genen worden gevonden in cellen, binnen de chromosomen, die zich in de celkern bevinden.

8. Wat is een recessief gen?

Antwoord: Een recessief gen is een gen dat alleen tot uiting komt in het fenotype als er geen dominant gen aanwezig is.

9. Wat is een genenpool?

Antwoord: De genenpool is de totale verzameling van alle genen in een bepaalde populatie.

10. Wat is convergente evolutie?

Antwoord: Convergente evolutie verwijst naar het onafhankelijk ontstaan van vergelijkbare eigenschappen bij niet-verwante soorten, vaak als reactie op vergelijkbare omgevingsdruk.

leuke teambuilding
Teambuilding moet 
heel leuk 
interactief 
geen hard werk 
zijn
  • Leuke en nieuwe teambuilding spellen
  • Full-service evenementenbedrijf
  • Ervaren gastheren/vrouwen
  • Eigen professionele audiovisuele apparatuur
  • Locatie-sourcing diensten
  • Activiteiten op maat voor de behoeften van uw team

Gerelateerde artikelen