Skip to content

Gids actief luisteren; inclusief 5 tips voor op de werkplek

indoor portrait man wears white sweatshirt posing yellow background keeps his hand near ear trying hear something scaled

Actief luisteren is een waardevolle communicatievaardigheid waarbij je je volledig concentreert op wat ander zegt, hem begrijpt en op hem reageert. Het gaat verder dan alleen het horen van de woorden die gezegd worden en vereist oprechte interesse en betrokkenheid bij het gesprek.

In de snelle wereld van vandaag, waar afleidingen in overvloed zijn, is actief luisteren steeds belangrijker geworden. Of het nu gaat om persoonlijke relaties of professionele omgevingen, het beoefenen van actief luisteren kan het begrip aanzienlijk verbeteren, de band met anderen versterken en misverstanden voorkomen.

Door actief te luisteren laat je mensen niet alleen focussen op wat er gezegd wordt, maar observeren ze ook non-verbale signalen zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. Hierdoor krijgen ze een dieper begrip van de boodschap van de spreker dan alleen woorden.

Actief luisteren is het belangrijk wanneer we onze communicatie willen verbeteren. Als we oprecht naar anderen luisteren zonder hen te onderbreken of te snel na te denken over ons eigen antwoord, creëren we een veilige ruimte voor een open dialoog. Dit bevordert het vertrouwen tussen sprekers door respect te tonen voor hun perspectieven en meningen.

Bovendien helpt actief luisteren ons om sterkere relaties op te bouwen, omdat het ons in staat stelt om de behoeften en zorgen van anderen beter te begrijpen. Door actief deel te nemen aan gesprekken in plaats van passief te luisteren of half te luisteren terwijl we multitasken (een veel voorkomende gewoonte tegenwoordig), laten we zien dat we hun gedachten en gevoelens waarderen.
 
Een ander voordeel van actief luisteren is dat het conflicten als gevolg van misverstanden of miscommunicatie kan voorkomen. Als mensen de tijd nemen om elkaars standpunten echt te begrijpen voordat ze overhaast oordelen of veronderstellingen vormen, verkleinen ze de kans op ruzies die voortkomen uit vage interpretaties.

Naast persoonlijke relaties speelt echt actief luisteren ook een belangrijke rol in de dynamiek op de werkplek. Werknemers die deze vaardigheid effectief beoefenen, kunnen conflicten efficiënter oplossen, naadloos samenwerken met collega’s en een uitstekende klantenservice bieden. Ze hebben een beter probleemoplossend vermogen omdat ze alle benodigde informatie nauwkeurig hebben verzameld voordat ze oplossingen formuleren.

De principes van actief luisteren

Actief luisteren is een vaardigheid waarbij je je volledig in de spreker moet inleven en zijn boodschap moet begrijpen. Het gaat verder dan alleen het horen van woorden; het vereist focus, empathie en oprechte interesse in wat de spreker zegt. Als je actief luisteren beoefent, is het cruciaal om de volgende slimme tips waarmee je jouw communicatie kan verbeteren te onthouden:

1. Aandacht schenken: Het eerste principe van actief luisteren is je onverdeelde aandacht geven aan de spreker. Vermijd afleiding en wees aanwezig in het gesprek door oogcontact te houden, af en toe te knikken om te laten zien dat je oplet en een open lichaamshouding aan te nemen.

2. Geen oordeel vellen: Actief luisteren betekent dat je persoonlijke vooroordelen of vooroordelen opzij zet en de spreker de kans geeft om zich vrij uit te drukken zonder de intentie om te antwoorden. In plaats van voorbarig meningen of veronderstellingen te vormen, luister je objectief met een open geest.

3. Empathie tonen: Empathie tonen voor de spreker helpt om een veilige omgeving te creëren waarin hij zijn gedachten en emoties openlijk kan delen. Plaats jezelf in hun schoenen door te proberen hun perspectief te begrijpen zonder je eigen oordelen of ervaringen op te leggen aan die van hen.

4. Verbale en non-verbale signalen: Het gebruik van verbale signalen zoals parafraseren of eigen woorden samenvatten wat je gehoord hebt, laat zien dat je actief betrokken bent bij het gesprek en zorgt er tegelijkertijd voor dat je het goed begrijpt. Daarnaast kunnen non-verbale signalen zoals knikken met je hoofd, de juiste gezichtsuitdrukkingen of bevestigende gebaren je aandacht nog meer versterken.

5. Feedback geven: Actief luisteren houdt in dat je constructieve feedback geeft die aanmoedigt om de dialoog voort te zetten in plaats van de communicatie voortijdig af te sluiten. Op de juiste manier reageren met doordachte vragen of opmerkingen toont niet alleen je betrokkenheid, maar zorgt ook voor duidelijkheid aan beide kanten.


5 tips voor op de werkplek

Actieve luisteraars doen ook moeite om echt te begrijpen wat de spreker zegt door zo nodig verduidelijkende vragen te stellen. Dit zorgt niet alleen voor duidelijkheid, maar toont ook oprechte interesse in wat de spreker te zeggen heeft.

Bovendien onderbreken actieve luisteraars anderen niet en maken ze hun zinnen niet af. Ze wachten geduldig op hun beurt om te spreken in plaats van voortdurend te bedenken wat ze hierna willen zeggen. Dit zorgt voor een zinvollere uitwisseling van ideeën zonder onderbrekingen of verstoringen.

Door actieve luistervaardigheden te implementeren op de werkplek, kunnen verschillende voordelen worden behaald:

1) Betere samenwerking: Actieve luisteraars zullen eerder een samenwerkingsomgeving bevorderen waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt. Dit bevordert teamwerk en verhoogt de productiviteit binnen teams.

2) Sterkere relaties: Als werknemers het gevoel hebben dat hun mening ertoe doet en dat er aandachtig naar hen wordt geluisterd door hun collega’s of leidinggevenden, groeit het vertrouwen en worden de professionele relaties tussen collega’s sterker.

3) Conflictoplossing: Door zorgvuldig rekening te houden met verschillende perspectieven door actief te luisteren, kunnen conflicten die ontstaan door misverstanden worden voorkomen, zelfs voordat ze escaleren tot grotere problemen waar moet worden ingegrepen.

4) Meer innovatie: Actieve luisteraars staan open voor nieuwe ideeën en perspectieven. Door actief deel te nemen aan discussies en aandachtig te luisteren, dragen werknemers bij aan een creatievere en innovatievere werkomgeving.

5) Klanttevredenheid: Actief luisteren op de werkvloer is niet alleen belangrijk binnen de organisatie, maar ook in de omgang met klanten of cliënten. De tijd nemen om hun behoeften echt te begrijpen kan leiden tot grotere klanttevredenheid en loyaliteit.

Actieve luistervaardigheden ontwikkelen

Als het gaat om het ontwikkelen van actieve luistervaardigheden, zijn er verschillende technieken die zeer effectief kunnen zijn. Een belangrijk aspect van actief luisteren is je richten op de spreker en hem of haar je volledige aandacht geven. Dit betekent dat je afleidingen zoals het checken van je telefoon of nadenken over wat je hierna gaat zeggen, moet vermijden.

Een ander fundamenteel aspect van actief luisteren is het tonen van non-verbale signalen die laten zien dat je volledig betrokken bent bij het gesprek. Oogcontact houden, af en toe knikken en gezichtsuitdrukkingen gebruiken die aangeven dat je het begrijpt, dragen allemaal bij aan het creëren van een uitnodigende en ontvankelijke omgeving voor de spreker.

Bovendien laat het parafraseren of samenvatten van wat de spreker heeft gezegd niet alleen zien dat je echt hebt opgelet, maar ook dat je het kunt verduidelijken als dat nodig is. Het laat de spreker zien dat zijn boodschap is gehoord en goed is begrepen, wat vertrouwen en sterke communicatie bevordert.

Luisteren gaat ook over het tonen van empathie. Empathie houdt in dat je jezelf in iemand anders’ schoenen plaatst en hun perspectief echt begrijpt zonder oordeel of vooroordeel. Leren om je oordeel op te schorten terwijl je actief luistert, helpt om een sfeer te creëren waarin mensen zich op hun gemak voelen om zich openlijk te uiten.

Denk bij het ontwikkelen van deze actieve luistervaardigheden ook aan het belang van geduld. Effectieve communicatie kost vaak tijd, vooral als het gaat om complexe onderwerpen of emotionele discussies waarbij mensen meer tijd nodig hebben om hun gedachten duidelijk te verwoorden.
Technieken om actieve luistervaardigheden te trainen

Eén techniek wordt “reflectief luisteren” genoemd. Hierbij parafraseer je of herhaal je wat de spreker heeft gezegd in je eigen woorden. Door dit te doen laat je zien dat je hun boodschap hebt begrepen en geef je hen de kans om eventuele misverstanden op te helderen.

Een andere techniek is oogcontact houden en non-verbale signalen geven zoals knikken of glimlachen. Deze acties laten zien dat je volledig aanwezig en betrokken bent bij het gesprek. Het moedigt de spreker ook aan om door te gaan met het delen van zijn gedachten en gevoelens.

Stilte is een ander krachtig middel om actief te luisteren. Veel mensen voelen zich ongemakkelijk bij stilte tijdens gesprekken, maar het geeft juist ruimte voor diepere reflectie en verwerking van informatie. Vermijd voortijdig onderbreken of gaten in het gesprek opvullen – geef de spreker in plaats daarvan de tijd om zijn gedachten te verzamelen voordat je reageert.

Een effectieve strategie voor het verbeteren van actieve luistervaardigheden is het stellen van open vragen. Dit soort vragen stimuleert meer gedetailleerde antwoorden door meer te vragen dan een simpel “ja” of “nee” antwoord. Open vragen zetten sprekers aan tot het delen van aanvullende informatie, waardoor een rijkere dialoog ontstaat.

Parafraseren kan ook worden gebruikt als een techniek om actieve luistervaardigheden effectief te trainen. Het gaat om het herhalen van belangrijke punten met andere woorden en het samenvatten van wat er eerder is gezegd. Parafraseren helpt bij het nauwkeurig begrijpen van berichten die worden uitgewisseld tussen twee partijen. Door eerder gemaakte punten te herhalen, geef je aan dat je graag verder wilt praten over specifieke onderwerpen die zijn besproken,

Tot slot is het essentieel om niet alleen actief te luisteren, maar ook tactvol te reageren.Zonder doordachte reacties kunnen sprekers ontmoedigd raken om openlijk te delen.Actieve luisteraars valideren vaak zorgen, hoop en perspectieven die anderen delen;dit schept vertrouwen, saamhorigheid en breekt barrières in de communicatie.

Oefenen met een gesprekspartner

Als het gaat om het ontwikkelen van actieve luistervaardigheden, kan oefenen met een partner enorm helpen. Deze methode stelt je in staat om deel te nemen aan echte gesprekken en biedt de mogelijkheid voor onmiddellijke feedback.

Om te beginnen met het oefenen van actief luisteren met een partner, kies je iemand die bereid is om mee te doen en het belang van effectieve communicatie begrijpt. Dat kan een vriend, familielid of collega zijn.

Zoek een rustige ruimte waar je ononderbroken gesprekken kunt voeren. Zorg ervoor dat jullie allebei volledig aanwezig en betrokken zijn bij de interactie. Onthoud dat actief luisteren inhoudt dat je je volledige aandacht geeft aan de spreker zonder enige afleiding.

Wees tijdens je oefensessies om de beurt de spreker en de luisteraar. Als je de luisteraar bent, zorg er dan voor dat je actieve luistertechnieken demonstreert zoals oogcontact houden, af en toe knikken om begrip of instemming te tonen en verbale signalen gebruiken zoals “Ik zie het”, “Ga verder” of “Vertel me meer”.

Concentreer je als luisteraar op het echt horen van wat je partner zegt in plaats van het formuleren van je antwoord terwijl hij of zij nog aan het woord is. Vermijd onderbrekingen of conclusies te trekken voordat ze klaar zijn met hun gedachten.

Als je partner klaar is met spreken, vat dan samen wat je uit zijn woorden hebt begrepen. Parafraseer de belangrijkste punten en vraag of je alles goed hebt begrepen. Dit laat zien dat je actief hebt geluisterd en toont respect voor hun perspectief.

Stel open vragen die aanzetten tot verdere discussie in plaats van simpele ja of nee vragen. Dit zorgt ervoor dat het gesprek op een natuurlijke manier blijft stromen en moedigt je partner aan om zijn of haar ideeën uit te werken.

Onthoud dat oefenen met een partner eerder ondersteunend dan veroordelend moet zijn. Heb geduld met elkaar terwijl beide partijen werken aan het verbeteren van hun actieve luistervaardigheden.

Door regelmatig dit soort oefeningen te doen met een partner die dezelfde doelen nastreeft voor effectieve communicatie, verfijn je geleidelijk je vermogen om aandachtig te luisteren en de standpunten van anderen beter te begrijpen.

Mindful leren luisteren groepsoefening

In dit onderdeel gaan we dieper in op het concept van mindful luisteren en hoe je dit kunt beoefenen in een groepssetting. Mindful luisteren is een essentieel onderdeel van actief luisteren, omdat het aandacht en begrip vereist om volledig te begrijpen wat iemand anders zegt.

Mindful luisteren in een groepssetting vereist dat deelnemers bewust hun aandacht richten op de spreker en alle afleidingen of vooroordelen elimineren. Hierdoor creëren ze een veilige ruimte voor open communicatie en effectieve samenwerking.

Een techniek die gebruikt kan worden tijdens de mindful luisteren groepspraktijk is de “luistercirkel”. Bij deze oefening vormen deelnemers een cirkel en spreken om de beurt terwijl anderen aandachtig luisteren zonder te onderbreken of direct feedback te geven. Door deze oefening voelen de deelnemers zich gewaardeerd en gehoord, terwijl ze de kans krijgen om zich vrij uit te drukken.

Een andere techniek die vaak gebruikt wordt in mindful luisteren groepen is “reflectief luisteren”. Dit houdt in dat je de belangrijkste punten van de spreker samenvat en herhaalt om er zeker van te zijn dat je ze begrijpt. Reflectieve luisteraars stellen ook verhelderende vragen om dieper op het onderwerp in te gaan. Deze aanpak bevordert empathische betrokkenheid tussen deelnemers door oprechte interesse te tonen in elkaars perspectieven.

Het doel van deze technieken is niet alleen om het individuele bewustzijn te vergroten, maar ook om een sterke band op te bouwen tussen groepsleden. Door actief deel te nemen aan mindful luisteren oefeningen ontwikkelen individuen empathie, geduld en respect voor elkaars ideeën.

Bovendien helpt het regelmatig beoefenen van mindful luisteren binnen een groep om de algehele teamdynamiek te verbeteren. Het bevordert het vertrouwen tussen collega’s omdat ze nieuwe manieren leren om met elkaar om te gaan door zich actief bezig te houden met verschillende standpunten.

Het begrijpen van verschillende meningen is met name cruciaal bij het oplossen van complexe problemen waarbij de inbreng van meerdere personen binnen een organisatie of gemeenschap nodig is. Mindful luisteren zorgt ervoor dat iedereen zich betrokken voelt en een positieve bijdrage levert aan het effectief bereiken van wederzijdse doelen.

 

leuke teambuilding
Teambuilding moet 
heel leuk 
interactief 
geen hard werk 
zijn
  • Leuke en nieuwe teambuilding spellen
  • Full-service evenementenbedrijf
  • Ervaren gastheren/vrouwen
  • Eigen professionele audiovisuele apparatuur
  • Locatie-sourcing diensten
  • Activiteiten op maat voor de behoeften van uw team

Gerelateerde artikelen